Natalia de Barbaro bardziej znana jest ze swoich dokonań jako psycholożka czy trenerka umiejętności społecznych, aniżeli pisarka. Stało się jednak tak, że autorka postanowiła wydać swoje opublikowane kilka lat temu wiersze w nowym wydaniu. Krwawnik, mniszek, ułudka (https://www.taniaksiazka.pl/krwawnik-mniszek-uludka-natalia-de-barbaro-p-1583435.html) poza znanymi już utworami Natalii de Barbaro zawiera także zupełnie nowe, nigdzie dotąd niepublikowane wiersze. Czy te dorównują poetyckim poziomem tym, które zostały przez autorkę napisane lata temu? Czego de Barbaro nauczyła się w tym czasie i czy jej sposób myślenia uległ zmianie?

Odważnie krocz przez życie

Krwawnik, mniszek, ułudka jest bez dwóch zdań niezwykle czułym i delikatnym zbiorem wierszy. Natalia de Barbaro dzieli się w nim swoimi dotychczasowymi przeżyciami. Przygląda się wydarzeniom, ludziom i emocjom. Zastanawia nad tym, w jakim stopniu wszystko to, czego doświadczyła, nadało odpowiedni kierunek jej życiu. Autorka na zadane sobie pytania często nie znajduje odpowiedzi. Jednak wydaje się, że najważniejsza dla niej jest sama droga do celu, a nie jej finał. To właśnie w podróży uczymy się najwięcej. Jesteśmy zmuszeni skonfrontować się z innymi, przyjrzeć się sobie i dowiedzieć się, jak faktycznie zareagujemy w kryzysowych, nieprzewidzianych sytuacjach.

To, co było i to, co będzie

Natalia de Barbaro nie ucieka od trudniejszych tematów. Stara się z nimi zmierzyć na tyle, o ile potrafi. Zdecydowanym plusem całego tomiku jest jego ogromna wrażliwość i subtelność. Przy tym wyróżnia się tutaj czynnik odwagi. Autorka odważnie mówi o tym, co czuje, jak czuje i dlaczego czuje. To świetny zakup dla wszystkich czytelników o wrażliwych duszach.

Krwawnik, mniszek, ułudka to:

  • zbiór wierszy autorstwa znanej psycholożki Natalii de Barbaro,
  • tomik zawierający już publikowane wiersze, jak i te nowe,
  • poetycki zapis odczuć i przeżyć autorki,
  • subtelna i niezwykle wrażliwa poezja,
  • utwory, które trafią do czytelników poszukujących szczerości,
  • odważne, ale i kameralne historie.